• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

DOWNLOAD GAME

Tống Liêu Đại Chiến
Trang chủ | Tính năng | Tống Liêu đại chiến

Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa đích thân lãnh binh thảo phạt Liêu quốc, thiếu cả Thiên thời – địa lợi lẫn nhân hoà đành đại bại phải kéo hơn bốn mươi vạn đại quân, theo ải Nhạn Môn Quan rút về nước chờ thời cơ khác. “Cờ đã vào tay chẳng lẽ không phất, miếng ngon trước miệng nào đâu dễ bỏ qua”, Liêu Cảnh Tông Gia Luật Hiền nhân cơ hội này ra lệnh tiến binh. Liêu quân khí thế ngất trời, quân cường tướng giỏi, ầm ầm kéo tới Nhạn Môn Quan. Một cuộc đại chiến chuẩn bị bắt đầu...

Nhất tướng công thành vạn cốt khô...

Tống – Liêu đại chiến, máu đổ thành sông, xương trắng đầy đường, bao nhiêu thôn làng bị huỷ diệt. Muốn chấm dứt thời loạn, buộc phải thống nhất thiên hạ – cái chân lý từ thời Tần Thủy Hoàng hoàng đế vẫn còn văng vẳng bên tai.

Đồng đạo – một con dân của Đại Tống, quyết đem thân mình để đáp đền giang sơn, lấy mạng mình mà ngăn lũ Liêu tặc xâm phạm nước nhà

Hay

Đồng đạo – thần dân Liêu Quốc, liều mình phá nát Nhạn Môn Quan, thực hiện ý nguyện Bá chủ Trung Nguyên, chấm dứt năm tháng khổ sở của dân tộc nơi vùng quan ngoại?

Những khái niệm cơ bản

  • Điểm công trạng: Khi tham gia hết 1 trận chiến trường bạn sẽ nhận được điểm công trạng, tùy theo điểm công trạng bao nhiêu mà có thể đổi vật phẩm, trang bị như Đô thống, Tiên phong, Tướng quân hoặc Nguyên soái.
  • Điểm tích lũy: Điểm này dùng để xếp hạng trong chiến trường cho từng cá nhân, dùng để xác định thắng - thua từng trận. Theo quy tắc càng nhiều càng tốt.
  • Điểm kinh nghiệm: Sau mỗi trận chiến, đồng đạo có thể nhận phần thưởng điểm kinh nghiệm. Tùy theo đồng đạo ở bên thắng hay thua và có bao nhiêu điểm tích lũy sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.