• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Trang chủ

Thái hư ảo cảnh
Trang chủ | Tính năng | Thái hư ảo cảnh

Thái Hư ảo cảnh

Thần Du Chân Nhân

Hình ảnh Tọa độ Cách tham gia

Thần Du Chân Nhân
Biện Kinh (143/178)

Thành Đô (246/221)

Tuyền Châu (172/178)
Để vào Thái Hư Ảo Cảnh, sau khi đối thoại Thần Du Chân Nhân:
- Chọn dòng “Thái Hư Huyễn Cảnh là sao?” sau đó chọn “Xin đại sư cho chúng tôi vào
- Hoặc chọn dòng “Xin chân nhân độ hóa

Quy tắc tham gia Thái Hư Ảo Cảnh

Điều kiện tham gia

 • Người chơi phải có tổ đội.
 • Các thành viên trong tổ đội đều phải có đẳng cấp từ 70 trở lên.
 • Trong ngày chưa đi Thái Hư Ảo Cảnh lần nào.

Quy tắc

 • Khi đánh xong 1 đợt, điểm kinh nghiệm hoặc điểm Tu luyện sẽ chia đều cho các thành viên trong tổ đội không phụ thuộc vào cấp độ.
 • Khi chết không bị nội, ngoại thương, không bị hư trang bị, không nhận được kinh nghiệm.
 • Khi chết vẫn nhận được điểm Tu luyện.
 • Trong Thái Hư Ảo Cảnh không thể giao dịch, bày bán, không thể rời đội.
 • Khi tổ đội đang ở trong Thái Hư Ảo Cảnh, chủ tổ đội rời mạng hoặc thoát ra thì tất cả sẽ bị văng ra ngòai. Kinh nghiệm khi nhận được vẫn chia cho số người đã đăng kí lúc đầu (người thoát ra sẽ không nhận được).
 • Số cửa ải trong Thái Hư Ảo Cảnh tùy thuộc sẽ do số trường phái võ công của tổ đội người chơi quyết định, cao nhất là 8 cửa.

Quái vật ở Thái Hư Ảo Cảnh

 • Sau khi giết hết quái vật hiện ra sẽ được tính là qua 1 đợt.
 • Sau mỗi đợt sẽ thưởng kinh nghiệm hoặc điểm tu luyện tùy vào quái vật.
 • Quái vật ở Thái Hư Ảo Cảnh gồm có:

Hình ảnh Tính chất

Quái kinh nghiệm
- Sau khi giết quái sẽ nhận được điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm nhận được chia đều cho mọi người trong tổ đội.
- Kinh nghiệm nhận được của thành viên tổ đội = 200.000 * số trường phái trong tổ đội/số người trong tổ đội.

Quái tu luyện
- Sau khi giết quái sẽ nhận được điểm Tu luyện, điểm Tu luyện nhận được sẽ chia đều cho mọi người trong tổ đội, cao nhất là 800 điểm. Khi chết vẫn nhận được điểm Tu luyện.
- Điểm Tu luyện nhận được của thành viên tổ đội = 800*số trường phái trong tổ đội/số người trong tổ đội.

Quái trang bị
- Sau khi giết quái có thể nhận được Thái Hư Bát Quái.

Đổi phần thưởng Thái Hư Ảo Cảnh

Khi đánh Quái trang bị có thể rơi ra Thái Hư Bát Quái gồm 8 loại: Càn, Khôn, Khảm, Đoài, Cấn, Ly, Chấn, Tốn.


Hình ảnh Công dụng

Thái Hư Bát Quái – Càn
Khi đổi sẽ nhận được 30.000 điểm kinh nghiệm.
(mỗi ngày có thể đổi 5 lần)

Thái Hư Bát Quái – Khôn
Khi đổi sẽ nhận được 5 điểm danh vọng.
(mỗi ngày có thể đổi 5 lần)

Thái Hư Bát Quái – Khảm
Khi đổi sẽ nhận được 3 viên Thiên Thạch.
(mỗi ngày có thể đổi 5 lần)

Thái Hư Bát Quái – Đoài
Khi đổi ngẫu nhiên nhận được vật liệu vũ khí cấp 76.
(mỗi ngày có thể đổi 5 lần)

Thái Hư Bát Quái – Cấn
Khi đổi ngẫu nhiên nhận được 01 Thái Hư Bát Quái khác.
(mỗi ngày có thể đổi 5 lần)

Thái Hư Bát Quái – Ly
Khi đổi sẽ nhận được 500.000 điểm kinh nghiệm.
(mỗi ngày có thể đổi 2 lần)

Thái Hư Bát Quái – Chấn
Khi đổi ngẫu nhiên nhận được ngựa yêu cầu đẳng cấp 70.
(mỗi ngày có thể đổi 1 lần)Thái Hư Bát Quái – Tốn
Khi đổi sẽ nhận được 500.000 điểm kinh nghiệm.
(mỗi ngày có thể đổi 1 lần)

Đổi Thái Hư Bát Quái lấy trang sức

 • Thu thập 8 miếng bát quái Thái Hư Bát Quái mỗi loại có thể đổi lấy 1 món trang sức Thái Hư.
 • Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ có thể đổi 1 món trang sức.

7 món trang sức Thái Hư