• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trang chủ

Tàng Kiếm Sơn Trang nằm ở vùng sông nước Giang Nam, một gia tộc chuyên đúc luyện binh khí và nghiên cứu kiếm thuật, trên giang hồ ít ai biết đến.

Theo ghi chép trong Thế Gia Phổ của Bách Hiểu Sinh, kỳ thực thực lực của Tàng Kiếm Sơn Trang so với Lôi gia Hà Đông và Đường Môn Xuyên Tây không thua kém là bao, lý do ít người biết đến là vì trong trang nhiều bảo vật, trang chủ các đời thường nghiêm cấm đệ tử mình đi lại trên giang hồ nhằm tránh phiền phức.

Từ khi tin tức truyền đi, thiên hạ lũ lượt kéo đến sơn trang. Trang chủ đương nhiệm Diệp Nam Thiên khó lòng từ chối đành phát Anh Hùng thiếp mời gọi anh hùng tề tựu và dõng dạc tuyên bố bất kỳ ai vượt qua Thất Ải Kiếm có thể lấy bất kỳ bảo vật cũng như mỹ nữ trong trang.

Điều kiện

  • Thành lập tổ đội, có ít nhất 5 hệ phái khác nhau.
  • Nhân vật đạt đẳng cấp 50 trở lên.
  • Không có thành viên đang ngủ, nghỉ ngơi (trạng thái này xuất hiện khi thành viên đó đứng 1 chỗ quá lâu).
  • Từ lần đi thứ 3 trong 1 ngày, sẽ phải có vật phẩm Anh Hùng Thiếp.