• Kiếm Tiên
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

DOWNLOAD GAME

Sự kiện
Trang chủ | Tin tức | Sự kiện
Thời gian các hoạt động trong game
06-02-2021

Thời gian

  -Lửa trại mừng máy chủ: nhận kinh nghiệm, danh vọng, sư môn, yếu quyết hiếm. 21h giữa Tương Dương.

  -Sát thủ đường: nhận vũ khí chưa giám định, kinh nghiệm. 12h30 .

  -Boss thế giới: nhận ngọc bội, kinh nghiệm. 13h và 21h kênh hệ thống thông báo vị trí boss.

  -Lan Hoa anh tử: nhận ngọc bội Đông Phương Long châu, kinh nghiệm, 8h,10h,18h,22h bản đồ Tài nguyên chiến.

  -Boss Sư Môn: Mật tịch môn phái, kinh nghiệm .. 8h,16h,21h,22h kênh hệ thống thông báo.

  -Tàng kiếm: tại npc tham gia tàng kiếm diễn ra hàng ngày.

  -Bang Hội Tinh Anh: Ngọc bội tranh quyền được công thành. 17h30 có thể vào tại npc Trương đại hữu ở map Long tuyền châu.

  -Chiến trường Pháo 14h và 19h, Chiến trường Chính: 15h và 20h, kinh nghiệm và tích lũy, công trạng.

  -Chiến trường Tử quang các: qua dương châu(206,197).

  -Công Thành chiến: tối chu nhat hàng tuần.

Chưởng quản kính bút.