• Kiếm Tiên
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

DOWNLOAD GAME

Sự kiện
Trang chủ | Tin tức | Sự kiện
Lễ hội pháo hoa
06-02-2021

Chào mừng sự kiện khai mở máy chủ và mở cấp tối đa, ngũ đại thành sẽ tổ chức sự kiện lễ mừng mở máy chủ. Lửa trại long trọng được đốt ở trung tâm thành, các quý nhân sĩ có thể đốt lửa trại nhận được nhiều điểm kinh nghiệm, ngoài ra còn có thể đốt pháo hoa nhặt được rương quý.

Thời gian

  • Thời gian mở sự kiện: Trong 3 ngày sau khi mở máy chủ và mở cấp tối đa
  • Thời gian diễn ra: Vào lúc 21h00 mỗi tối mở sự kiện lễ mừng.

Điều kiện

- Đẳng cấp yêu cầu: 80 trở lên.

- Số lần tham gia: 3 lần/ 1ngày.

Nội dung sự kiện:

✔️ Sự kiện pháo hoa diễn ra ở quảng trường trung tâm thành Tương Dương, lúc 21h trong thành sẽ mang nhiều NPC trong thành đến chúc mừng, mọi người có thể tìm các NPC nhận pháo hoa, đốt gần lửa trại.

✔️ Hàng ngàn hàng vạn pháo hoa được đốt tạo ra cả khung trời rực sáng pháo hoa. Quý nhân sĩ nào may mắn còn có thể phóng ra hiệu ứng ngọn lửa lớn và nhận được rương quý, các nhân sĩ còn lại cũng có thể nhặt rương quý, và nhận được rất nhiều phần quá giá trị..

✔️ Lễ pháo hoa sẽ mở 6 lượt, mỗi vị nhân vật chỉ được tham gia 3 lượt, mỗi lượt 3 phút. Phút đầu là giai đoạn nhận pháo hoa, 2 phút sau là thời gian đốt pháo, hãy chú ý thông báo của hệ thống.

✔️ Mỗi lượt đều có NPC khác nhau đến chúc mừng, mỗi nhân vật tối đa có thể nhận 2 pháo hoa/1 lượt. Mỗi ngày nhiều nhất có thể đốt 6 pháo hoa

Phần thưởng:

✔️ Đứng gần lửa trại trong thành sẽ nhận được nhiều điểm kinh nghiệm..

✔️ Đốt pháo không chỉ nhận được điểm kinh nghiệm mà còn có thể phóng hiệu ứng pháo hoa lớn. Nhân sĩ bắn pháo hoa có thể nhận được quà là danh vọng, sư môn, công trạng, đồng thời trên mặt đất sẽ xuất hiện nhiều rương quý, các nhân sĩ khác cũng có thể nhặt được..

✔️ Mở rương quý lễ mừng có thể ngẫu nhiên nhận được các loại quà như: Vàng, yếu quyết hiếm các loại...

✔️ Mỗi lượt đều có NPC khác nhau đến chúc mừng, mỗi nhân vật tối đa có thể nhận 2 pháo hoa/1 lượt. Mỗi ngày nhiều nhất có thể đốt 6 pháo hoa

✔️ Mỗi nhân vật, trong hành trang có nhiều nhất 2 pháo hoa

Chưởng quản kính bút.