• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Trang chủ

Võ đang
Trang chủ | Môn phái | Võ đang

Nhiệm vụ nhập môn

 • Địa điểm: Võ Đang Phái.
 • NPC liên quan: Tử Hạc Chân Nhân, Trương Ngọ Dương, Lưu Manh.
 • Các bước thực hiện

  Người chơi đạt cấp 10, đến Võ Đang Phái gặp Chưởng môn Tử Hạc Chân Nhân đối thoại, chọn “Ta muốn gia nhập Võ Đang”..

  Bước Hình ảnh Tọa độ Thuyết minh
  Bước 1 Chưởng môn phái Võ Đang (229/207)

  Đến Chưởng Môn Tử Hạc Chân Nhân nhận nhiệm vụ gia nhập môn phái

  Bước 2 Trương Ngọ Dương ( 239/207 )

  Đến Trương Ngọ Dương học thuộc đạo đức kinh.

  Đáp án lần lượt là các dòng: 3-2-3-4-1

  Bước 3 Minh Nguyệt ( 218/208 )

  Đến Minh Nguyệt mua Hiệp Thiếu Kiếm và Thiên Tửu.

  Quay lại Trương Ngọ Dương đưa Hiệp Thiếu Kiếm và Thiên Tửu. Khẩu nạp thuần dương khí , thân luyện tử kim đơn !

 • Phần thưởng
    Võ Đang tục gia Võ Đang đạo gia
  Bái sư Đại Kiếm Châu ( 237/210 ) Du Chấn Sinh ( 226/204 )
  Nhận kỹ năng

  Võ Đang Kỳ Kinh

  Ngũ Độc Đao Pháp

  Võ Đang Kiếm Kinh .

  Nhận binh khí Phán Quan Bút Linh Xà Kiếm

Nhiệm vụ sư môn

 • Giới thiệu

  Nhân vật đạt cấp 10, gia nhập môn phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ sư môn, ngẫu nhiên nhận được nhiệm vụ cơ duyên. Tùy theo đẳng cấp, thực lực nhiệm vụ sư môn chia ra 3 cấp

  Nhiệm vụ đơn giản: nhân vật từ cấp 10 trở lên
  Nhiệm vụ tiêu chuẩn: nhân vật từ cấp 30 trở lên
  Nhiệm vụ khiêu chiến: nhân vật từ cấp 60 trở lên
 • Các buớc thực hiện

  Lưu ý: Chỉ có nhân vật đã gia nhập phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ sư môn.

  Bước Hình ảnh Tọa độ Thuyết minh
  Bước 1 Tử Hạc Chân Nhân (229/207)

  Đến gặp Chưởng môn Tử Hạc Chân Nhân để nhận nhiệm vụ sư môn.

  Tùy may mắn có thể ngẫu nhiên nhận Nhiệm vụ cơ duyên.

  Bước 2

  Theo chỉ định của Chưởng Môn, bạn đi đánh đủ số quái vật mà Chưởng Môn yêu cầu. Khi đủ số quái yêu cầu, bạn quay về phục mệnh.

   

  Lưu ý: Sau khi giao nhiệm vụ, Bang chủ sẽ đưa bạn đến khu vực có loại quái phù hợp.
  Hệ thống sẽ phát thông báo cho bạn biết khi nào đã đánh đủ quái.

 • Phần thưởng
  • Tùy vào đẳng cấp vào loại nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được những phần thưởng điểm kinh nghiệm, điểm sư môn, Thí Luyện Quả hoặc Sư Môn Thí Luyện Quả khi sử dụng có thể tăng kinh nghiệm.
  • Mỗi 50 điểm sư môn đạt được, hệ thống sẽ tặng thưởng cho bạn một Lệnh Bài Sư Môn
  • Điểm sư môn có thể tích lũy dùng để mua trang bị và vũ khí sư môn.
 • Nhiệm vụ cơ duyên
  • Người chơi trong lúc nhận nhiệm vụ sư môn có cơ hội nhận nhiệm vụ lớn của võ lâm.
  • Phương pháp hoàn thành: Người chơi được yêu cầu đánh Boss theo chỉ định của nhiệm vụ. Sau khi đánh bại Boss, bạn sẽ thấy xuất hiện một NPC nhiệm vụ, chỉ việc đối thoại với NPC này để nhận vật phẩm nhiệm vụ. Cuối cùng, bạn mang vật phẩm về giao cho chưởng môn là hoàn thành được nhiệm vụ. Thuyết minh khác: Không hạn chế thời gian.
  • Phần thưởng: Nhận được Mật Tịch Sư Môn hay các Mật Tịch khác.