• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trang chủ

Nga My
Trang chủ | Môn phái | Nga My

Nhiệm vụ nhập môn

- Địa điểm: Nga My Phái

- NPC liên quan: Chân Như Sư Thái, Chu Thiện Nhân, Nạn dân (Giáp, Ất, Bính, Đinh).

- Các bước thực hiện: Nhân vật nữ sau khi đạt cấp 10, có thể đến Nga My Phái gặp Chưởng Môn Chân Như Sư Thái, chọn “Ta muốn gia nhập Nga My”.

Bước Hình ảnh Tọa độ Thuyết minh
Bước 1

Chu Thiện Nhân

(Thành Đô

245 / 221)

- Chân Như Sư Thái bảo bạn đến gặp Chu Thiện Nhân ở Tín Tương Tự Thành Đô, cứu giúp dân nghèo đang bị hạn hán.

Bước 2

Nạn dân

Đứng gần mỗi cổng thành Thành Đô

Chu Thiện Nhân nhờ bạn thông báo cho 4 nạn dân Giáp, Ất, Bính, Đinh ở gần mỗi cổng thành đến lấy đồ cứu tế.

Bước 3

Lưu Manh

(Xuất hiện ở Tây Thành Đô và ngoại thành các thành thị khác)

- Bạn quay về gặp Chu Thiện Nhân thì được biết, một số lưu manh thừa cơ vơ vét hàng trong cửa tiệm, làm cho vật giá leo thang.

- Đến Tây Thành Đô giáo huấn lưu manh, mang về 2 bình thiêu tửu làm bằng chứng.

Bước 4

Chân Như Sư Thái

(205 / 197)

- Mang thiêu tửu về giao cho Chu Thiện Nhân. Ông ta đưa cho bạn một bức thư, nhờ bạn chuyển cho Chân Như Sư Thái.

- Quay về Nga My Phái gặp Chân Như Sư Thái phục mệnh.

Chúc mừng bạn đã chính thức gia nhập Nga My
Phần thưởng gia nhập môn phái:

Điểm danh vọng

Ngoại trang môn phái

10 danh vọng

Phần thưởng gia nhập trường phái:
- Sau khi gia nhập môn phái, người chơi có thể đến gặp sư phụ trường phái mà mình thích xin gia nhập, sẽ nhận được võ công và binh khí thích hợp với trường phái đó.

Nga My Phật Gia Nga My Tục Gia
Bái Sư

Tuệ Tâm Sư Thái
(201 / 199)

Tuệ Âm Sư Thái
(202 / 194)

Nhận kỹ năng Ngọc Nữ Tâm Kinh, Quan Âm Quyết Vọng Nguyệt Tâm Pháp, Tùy Ý Khúc
Nhận binh khí Linh Xà kiếm Ngọc Vận Cầm

Nhiệm vụ sư môn

Giới thiệu

- Nhân vật đạt cấp 10, gia nhập môn phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ sư môn, ngẫu nhiên nhận được nhiệm vụ cơ duyên. Tùy theo đẳng cấp, thực lực nhiệm vụ sư môn chia ra 3 cấp:
Nhiệm vụ đơn giản: nhân vật từ cấp 10 trở lên
Nhiệm vụ tiêu chuẩn: nhân vật từ cấp 30 trở lên
Nhiệm vụ khiêu chiến: nhân vật từ cấp 60 trở lên

Các buớc thực hiện

Chỉ có nhân vật đã gia nhập phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ sư môn.
Bước Thuyết minh Tọa độ Hình ảnh
Bước 1

- Đến gặp Chưởng Môn Chân Như Sư Thái để nhận nhiệm vụ sư môn.

- Tùy may mắn có thể ngẫu nhiên nhận Nhiệm vụ cơ duyên.

Chân Như Sư Thái

(205 / 197)

Bước 2

- Theo chỉ định của Chưởng Môn, bạn đi đánh đủ số quái vật mà Chưởng Môn yêu cầu. Khi đủ số quái yêu cầu, bạn quay về phục mệnh.

Lưu ý:

- Sau khi giao nhiệm vụ, Chưởng Môn sẽ đưa bạn đến khu vực có loại quái phù hợp.

- Hệ thống sẽ phát thông báo cho bạn biết khi nào đã đánh đủ quái.

Phần thưởng

- Tùy vào đẳng cấp vào loại nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được những phần thưởng điểm kinh nghiệm, điểm sư môn, Thí Luyện Quả hoặc Sư Môn Thí Luyện Quả khi sử dụng có thể tăng kinh nghiệm.

- Mỗi 50 điểm sư môn đạt được, hệ thống sẽ tặng thưởng cho bạn một Lệnh Bài Sư Môn.

- Điểm sư môn có thể tích lũy dùng để mua trang bị và vũ khí sư môn.

Nhiệm vụ cơ duyên

- Người chơi trong lúc nhận nhiệm vụ sư môn có cơ hội nhận nhiệm vụ lớn của võ lâm.

- Phương pháp hoàn thành: Người chơi được yêu cầu đánh Boss theo chỉ định của nhiệm vụ. Sau khi đánh bại Boss, bạn sẽ thấy xuất hiện một NPC nhiệm vụ, chỉ việc đối thoại với NPC này để nhận vật phẩm nhiệm vụ. Cuối cùng, bạn mang vật phẩm về giao cho chưởng môn là hoàn thành được nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ này không hạn chế thời gian thực hiện.

- Phần thưởng: Nhận được Mật Tịch Sư Môn hay các Mật Tịch khác.