• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trang chủ

Cái bang
Trang chủ | Môn phái | Cái bang

Nhiệm vụ nhập môn Cái Bang

Địa điểm

Cái Bang Phái.

NPC liên quan

Long Tại Thiên, Hồng Thất, Vưu Tri Vị, Tống Nguyên An, Mã Tịnh Sanh, Trần Chung Hạc.

Các bước thực hiện

- Người chơi đạt cấp 10 đến Cái Bang gặp bang chủ Long Tại Thiên chọn “Ta muốn gia nhập Cái Bang”.

Bước

Thuyết minh

Địa điểm

Hình ảnh

Bước 1

- Đến Bang Chủ Long Tại Thiên nhận nhiệm vụ gia nhập môn phái.

Bang Chủ Long Tại Thiên (193/198)

Bước 2

- Bang Chủ yêu cầu tìm 6 bình Thiêu Tửu , rót cho huynh đệ trong bang mỗi người 1 chén để xin vào bang.

Thiêu Tửu

có thể tìm thấy khi đánh Lưu Manh ở xung quanh các thành thị lớn.

Bước 3

Đến 6 NPC ở Cái Bang : Tống Nguyên An , Vưu Tri Vị , Trần Chung Hạc , Mã Tịnh Sinh , Hồng Thất , Long Tại Thiên . Vậy là bạn đã gia nhập môn phái Cái Bang .

Chúc mừng bạn đã chính thức gia nhập Cái Bang phái!

Phần thưởng gia nhập môn phái

  • Điểm danh vọng
  • Ngoại trang môn phái

Phần thưởng gia nhập trường phái

Sau khi gia nhập môn phái, người chơi có thể đến gặp chưởng môn trường phái mà mình thích xin gia nhập, sẽ nhận được võ công và binh khí thích hợp với trường phái đó.

  Cái Bang Tịnh Y Cái Bang Ô Y
Bái Sư

Mã Tịnh Sinh

(191/197)

Tống Nguyên An

(196/200)

Nhận kỹ năng Hỗn Thiên Khí Công Thiên Hành Khí Công
Nhận binh khí Phi Ngư Thủ Thuỷ Hoả Côn

Nhiệm vụ sư môn

Giới thiệu

- Nhân vật đạt cấp 10, gia nhập môn phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ sư môn, ngẫu nhiên nhận được nhiệm vụ cơ duyên. Tùy theo đẳng cấp, thực lực nhiệm vụ sư môn chia ra 3 cấp:

  • Nhiệm vụ đơn giản: nhân vật từ cấp 10 trở lên
  • Nhiệm vụ tiêu chuẩn: nhân vật từ cấp 30 trở lên
  • Nhiệm vụ khiêu chiến: nhân vật từ cấp 60 trở lên

Các buớc thực hiện

Lưu ý

Chỉ có nhân vật đã gia nhập phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ sư môn.
Bước Thuyết minh Tọa độ Hình ảnh
Bước 1

- Đến gặp bang chủ Long Tại Thiên để nhận nhiệm vụ sư môn.

 

- Tùy may mắn có thể ngẫu nhiên nhận Nhiệm vụ cơ duyên.

Long Tại Thiên

 

(191/195)

Bước 2

- Theo chỉ định của Bang chủ , bạn đi đánh đủ số quái vật yêu cầu. Khi đủ số quái, bạn quay về phục mệnh.

 

Lưu ý:

- Sau khi giao nhiệm vụ, Bang chủ sẽ đưa bạn đến khu vực có loại quái phù hợp.

- Hệ thống sẽ phát thông báo cho bạn biết khi nào đã đánh đủ quái.

Phần thưởng

- Tùy vào đẳng cấp vào loại nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được những phần thưởng điểm kinh nghiệm, điểm sư môn, Thí Luyện Quả hoặc Sư Môn Thí Luyện Quả khi sử dụng có thể tăng kinh nghiệm.

- Mỗi 50 điểm sư môn đạt được, hệ thống sẽ tặng thưởng cho bạn một Lệnh Bài Sư Môn.

- Điểm sư môn có thể tích lũy dùng để mua trang bị và vũ khí sư môn.

Nhiệm vụ cơ duyên

- Người chơi trong lúc nhận nhiệm vụ sư môn có cơ hội nhận nhiệm vụ lớn của võ lâm.

- Phương pháp hoàn thành: Người chơi được yêu cầu đánh Boss theo chỉ định của nhiệm vụ. Sau khi đánh bại Boss, bạn sẽ thấy xuất hiện một NPC nhiệm vụ, chỉ việc đối thoại với NPC này để nhận vật phẩm nhiệm vụ. Cuối cùng, bạn mang vật phẩm về giao cho chưởng môn là hoàn thành được nhiệm vụ. Thuyết minh khác: Không hạn chế thời gian.

- Phần thưởng: Nhận được Mật Tịch Sư Môn hay các Mật Tịch khác.