• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trang chủ

Thao tác cơ bản
Trang chủ | Hướng dẫn | Thao tác cơ bản

Hệ thống phím tắt

Bước đường giang hồ hành hiệp sẽ thuận lợi hơn khi Quý đồng đạo sử dụng hệ thống phím tắt thay cho việc nhấn chuột chọn từng mục cần hiển thị.

Đây sẽ là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho nhân sĩ võ lâm một khi đã dấn thân phiêu lưu chốn phong trần, nhất là khi bạn cần thông tin tức thời, hoặc cần thay đổi trạng thái … nhưng đang bận điều khiển nhân vật thực thi nhiệm vụ đả quái hoặc đang tham gia chiến đấu.

Phím tắt

Chú thích
F1 Giao diện giúp đỡ
F2 Giao diện thiết lập hệ thống
F3 Giao diện thuộc tính nhân vật
F4 Giao diện hành trang vật phẩm
F5 Giao diện võ công / kỹ năng sống
F6 Giao diện hảo hữu
F7 Tên nhân vật / NPC
F8 Thanh máu nhân vật / NPC
F9 Bật tắt PK
F11 Giao diện nhiệm vụ
1 - 8 Hàng phím tắt
~ Thay đổi hàng phím tắt
P Cửa sổ tổ đội
V Ngồi xuống
R Đi / chạy
L Tự động chạy
Esc Thoát khỏi giao diện
Tab Đổi sang bản đồ nhỏ
Del Xóa cửa sổ chat
Space Kiểm tra vật phẩm bên mình
Enter Mở khung nhập nội dung trò chuyện
Ctrl + chuột trái Chat mật (nhấn vào tên trong cửa sổ tán gẫu)
Shift + chuột phải Liên tục tấn công (click chuột vào đối thủ)
Ctrl + chuột phải Mở thanh đơn (click chuột lên người nhân vật khác)
PrintScreen Chụp hình
+ , - Phóng to/Thu nhỏ khoảng cách ống kính nhỏ
PageUp / PageDown Thay đổi tần số trò chuyện
Di chuyển con lăn trên chuột Điều chỉnh giao diện trò chơi (gần hoặc xa)