• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trang chủ

Nguyên tắc cần biết
Trang chủ | Giới thiệu | Nguyên tắc cần biết

Bổn Trang tuy chủ trương không can thiệp vào ân oán của Võ lâm, song điều đó không có nghĩa là Bổn Trang khoanh tay đứng nhìn kẻ gian lộng hành, làm vẩn đục môi trường chung.

Thông thường, khi Quý đồng đạo vi phạm các quy tắc hành xử trong võ lâm cũng như gặp sự cố hack hoặc có tranh chấp về tài khoản, để bảo vệ quyền lợi cho Quý đồng đạo, Bổn Trang sẽ tạm thời nhốt tù nhân vật, sau khi giải quyết xong sự cố hoặc tranh chấp thì nhân vật sẽ tự động được thả tù.

Để bảo đảm cho sự an toàn của Quý đồng đạo trên bước đường hành hiệp và thế giới võ lâm ngày càng trong sạch, văn minh, Bổn Trang đã chỉnh sửa lại một số nguyên tắc xử lý, chặt chẽ và nghiêm minh hơn. Theo đó, khi người chơi vi phạm một số nguyên tắc do Bổn Trang đề ra hoặc báo hack với bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng thì nhân vật sẽ không bị nhốt tù, thay vào đó tài khoản nhân vật sẽ bị khóa, tùy vào mức độ vi phạm của nhân vật và thời gian xử lý sự cố mà tài khoản có thể bị khóa từ 2 ngày, 3 ngày, cho đến 7 ngày.

Những trường hợp liên quan đến tài khoản

Các vi phạm

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Hack tài khoản và vật phẩm của người khác.

Thông báo trong diễn đàn.
Khóa tài khoản vĩnh viễn (bằng chứng hình ảnh).

Giả mạo GM, Admin, nhân viên VNG.

Thông báo trong diễn đàn.
Khóa tài khoản vĩnh viễn (bằng chứng hình ảnh).

Giả mạo hoặc lừa đảo người chơi.

- Thông báo trong diễn đàn.
- Khóa tài khoản trong vòng 14 ngày.

Thông báo trong diễn đàn.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.

Những trường hợp liên quan đến nói tục

Các vi phạm

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Sử dụng từ ngữ thô tục (chửi bậy, lời rao bậy trong game, diễn đàn, trong tù…)

- Thông báo trong diễn đàn.
- Khóa tài khoản 2 ngày.

- Thông báo trong diễn đàn.
- Khóa tài khoản 3 ngày.

- Thông báo trong diễn đàn.
- Khóa tài khoản 7 ngày.

Sử dụng những từ ngữ thô tục xúc phạm GM, Admin.

Thông báo trong diễn đàn.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.

Sử dụng từ ngữ thô tục, xúc phạm VNG dưới mọi hình thức.

Thông báo trong diễn đàn.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.

Những trường hợp vi phạm nguyên tắc đặt tên

Các vi phạm

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Sử dụng tên nhân vật phạm quy.

Thông báo trong diễn đàn.

Khóa tài khoản vĩnh viễn

Sử dụng tên Bang phái phạm quy.

- Thông báo trong diễn đàn.
Khóa tài khoản Bang chủ 3 ngày, sau thời gian đó Bang chủ phải huỷ bang.
Nếu sau đó công ty phát hiện vẫn còn Bang hội này, khóa tài khoản Bang chủ vĩnh viễn, VNG hủy bang hội này.

Sử dụng ký tự đặc biệt để đặt tên Bang phái (xem như có hành vi can thiệp vào trò chơi làm thay đổi kết quả bình thường).

- Thông báo trong diễn đàn.
- Giải tán Bang hội và sẽ không hỗ trợ những thiệt hại có thể xảy ra cho Bang hội.

Sử dụng tên vi phạm nguyên tắc đặt tên để làm danh hiệu trong Bang phái.

- Lần 1: Khóa tài khoản 2 ngày.
- Lần 2: Khóa tài khoản 3 ngày.
- Lần 3: Khóa tài khoản 7 ngày.

Sử dụng tên không dấu đa nghĩa.

Trong trường hợp này, VNG sẽ toàn quyền quyết định.

Tên shop phạm quy.

Thông báo trong diễn đàn.

Khóa tài khoản vĩnh viễn

Những trường hợp liên quan đến tuyên truyền, truyền bá, quảng cáo

Các vi phạm

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Tuyên truyền, truyền bá:
- Sản phẩm khác những sản phẩm do VNG phát hành (web, game…)
- Vi phạm thuần phong mỹ tục.

Thông báo trong diễn đàn.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.

Rao, mua bán tài khoản trong game, diễn đàn…

- Thông báo trong diễn đàn.
- Khóa tài khoản 2 ngày.

- Thông báo trong diễn đàn.
- Khóa tài khoản 3 ngày.

- Thông báo trong diễn đàn.
- Khóa tài khoản 7 ngày.

Tuyên truyền, truyền bá:
- Hack, bug, dupe…
- Hình thức lừa đảo.

Thông báo trong diễn đàn.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.

- Xách động, bài xích.
- Đả kích, xúc phạm và làm tổn hại uy tín của Võ Lâm Truyền Kỳ II và VNG.

Thông báo trong diễn đàn.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.

Những vi phạm khác có liên quan đến chính trị, tôn giáo, có ý định tổn hại đến người khác.

Thông báo trong diễn đàn.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
(Trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp).

Những điều khoản khác

Các vi phạm

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Có hành vi chặn cửa những nơi phi chiến đấu.

- Thông báo trong diễn đàn.
- Dời nhân vật sang vị trí khác.

- Thông báo trong diễn đàn.
- Khóa tài khoản 2 ngày.

- Thông báo trong diễn đàn.
- Khóa tài khoản 3 ngày.