• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Trang chủ

Nguyên tắc cần biết
Trang chủ | Giới thiệu | Nguyên tắc cần biết

Chu du giang hồ, bôn tẩu hành hiệp khắp chốn, hẳn Quý đồng đạo cũng muốn sở hữu riêng mình những cái tên thật đặc biệt. Không hẳn chỉ là những cụm từ dùng để gọi tên nhân vật trong game, những cái tên này sẽ gắn bó với nhân sĩ võ lâm trong cuộc phiêu du bốn bể.

Khi đặt tên cho:

 • Nhân vật trong trò chơi (character's name).
 • Tài khoản đăng nhập (account name).
 • Bang phái của mình trong trò chơi.

Võ lâm đồng đạo cần phải tuân theo những qui định sau

 • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan hoặc khiến người khác liên tưởng đến tên của các vĩ nhân, lãnh đạo chính quyền các cấp, những anh hùng trong lịch sử.
 • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan đến các sự việc hay nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, quảng cáo hay phản thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.
 • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của Võ Lâm Truyền Kỳ II cũng như của công ty phát hành.
 • Nghiêm cấm đặt mọi tên có thể khiến người khác hiểu lầm hay liên tưởng tên đó (tức nhân vật hoặc bang phái sở hữu tên đó) có liên quan đến các thành viên trong công ty VNG hay bản thân công ty VNG.
 • Không đặt bất kỳ tên nào ám chỉ hoặc có ý ám chỉ đến những phần kín của cơ thể.
 • Không đặt bất kỳ tên nào đi ngược lại thuần phong mỹ tục hay truyền thống văn hóa Việt Nam.

Những nhân sĩ nào vi phạm sẽ bị xóa bỏ nhân vật, tài khoản hay giải tán bang phái. Thậm chí trong trường hợp nặng hơn, Bổn Trang có thể sẽ khóa tài khoản của người vi phạm và sẽ khước từ mọi khiếu nại hay đòi bồi thường trong trường hợp này.