• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trang chủ

Kỹ năng sống
Trang chủ | Đặc trưng | Kỹ năng sống

Kỹ năng giang hồ

Là những kỹ năng tối cần thiết cho những bước đầu tiên hành tẩu giang hồ của anh thư hiệp khách. Quý đồng đạo có thể học được kỹ năng này thông qua các nhiệm vụ được giao trên những nẻo đường bôn tẩu.


Bánh ngô

Vải băng

Bánh ngôvải băng, những vật phẩm đồng đạo có được từ kỹ năng này tuy tác dụng không lớn nhưng có ưu điểm không tốn nguyên liệu. Đặc biệt khi cần thiết, chúng có thể cứu Quý bằng hữu thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh vạn phần nguy hiểm.

Tên gọi Đẳng cấp Thể lực tiêu hao Kinh nghiệm nhận được Tác dụng
Bánh ngô 1 30 0 Mỗi nửa giây phục hồi 2 điểm thể lực
Vải băng 1 10 0 Mỗi nửa giây phục hồi 10 điểm sinh lực